Έρχονται οι e - πλειστηριασμοί ακόμα και για χρέη άνω των 500 ευρώ προς το Δημόσιο

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνονται υποχρεωτικά οι πλειστηριασμοί επί ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο από την 1η Μαΐου 2018.