Και η τροχαία επιστρέφει πινακίδες, αλλά όχι σε όλους

Επιστροφή πινακίδων και αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας, ενόψει Δεκαπενταύγουστου.