Το ρεκόρ έμεινε στον Darren Elias

Απειλήθηκε αλλά έμεινε μόνος πρώτος.