9 εκλεγμένοι δεν κατέθεσαν πόθεν έσχες και πάνε στον εισαγγελέα

Υποβλήθηκαν συνολικά 925 δηλώσεις, ενώ εννέα υπόχρεοι που δεν υπέβαλαν, παραπέμπονται στον εισαγγελέα.